NMS.

Regi: Torstein Bjørklund.

Kunde: Det Norske Misjonsselskap    
Byrå: Fasett
Regi: Torstein Bjørklund